Om pappersfaktura.

Om du vill få en pappersfaktura skickad till dig med vanlig post debiterar vi 20 kr inkl. moms i faktureringsavgift per faktura.