Integritet


Integritetspolicy för www.hemanglarna.se

 

Information om behandling av personuppgifter

Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på vår hemsida, används de av Hemänglarna AB, för förberedelse och administration av produkter och tjänster. Dina personuppgifter lämnas exempelvis om du fyller i formulär, intresseanmälningar samt om du ansöker om våra tjänster eller om att bli privat- eller företagskund hos Hemänglarna.

Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som Hemänglarna har. Det kan till exempel vara för att redovisa uppgifter till skatteverket (RUT).

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring.

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra företag som Hemänglarna samarbetar med för sin verksamhet.

 

Personuppgiftsansvarig 

Hemänglarna AB är personuppgiftsansvarig. Vill du få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Hemänglarna kan du begära det skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Hemänglarna AB
Dagvindsgatan 1
652 21 Karlstad

 

Registrering av IP-adresser

Vid besök på hemanglarna.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

 

Principer om personuppgiftshantering för Hemänglarnas webbplats och Kundinlogg för privatkunder

 

Allmänt 

Hemänglarna samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nättrafik och händelser på Hemänglarnas webbplats. Med nättrafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom Hemänglarnas kundportalsbesökare. Hemänglarna kan vid behov också inhämta sådana uppgifter av en tredje part. Särskilda integritetsvillkor kan tillämpas på vissa tjänster som används via Hemänglarnas webbplats.

 

Dessa uppgifter samlas in

Hemänglarna samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Hemänglarnas webbplats:

  • IP-adress
  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox etc.)
  • Operativsystem (Windows etc.)
  • Inloggningssätt
  • Besökta sidor

 

Ändamål 

Hemänglarna lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Hemänglarna använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats.

Hemänglarna använder webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna i anslutning till kreditinstitutsverksamheten.

 

Handläggare av uppgifterna 

Hemänglarna övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. Hemänglarna kan emellertid använda sig av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna.

Hemänglarna kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998), såsom stöd för kundtjänst, marknadsanalys och växelverkan.

Hemänglarna tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som Hemänglarna definierat.

Hemänglarna kan använda uppgifter som kunder uppgett i Kundportalen för privatkunder för specifika syften, till exempel analys och marknadsföring.

 

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster.

 

Samtycke 

I samband med att du blir kund hos Hemänglarna via hemanglarna.se samtycker du till att Hemänglarna använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om tjänster som Hemänglarna tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Hemänglarna kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling.

Om du vill återkalla samtycket kontaktar Hemänglarna skriftligen till

Hemänglarna AB, Dagvindsgatan 1, 652 21 Karlstad

 

Ytterligare information 

Vänligen ta kontakt med oss om du har frågor om denna text eller Hemänglarnas användning av webbstatistik.

 

Direktreklam

Vill du inte ha direktreklam från Hemänglarna? Avsäg dig genom att skicka dina uppgifter till info@hemanglarna.se